NEWS UPDATE • CAPITAL MARKETS

Jitta Wealth เผย 10 เมกะเทรนด์โลกพร้อมเปิดตัว Thematic

Jitta Wealth เผย 10 เมกะเทรนด์โลกที่ต้องลงทุน เป็นโอกาสทองสร้างพอร์ตให้เติบโตท่ามกลางภาวะตลาดหุ้นไทยชะลอตัว พร้อมเปิดตัวกองทุนส่วนบุคคล Jitta Wealth Thematic ให้นักลงทุนเลือกเมกะเทรนด์ที่ชื่นชอบได้เอง โดย Jitta Wealth จะคัดเลือก ETF ที่ดีที่สุดของแต่ละกลุ่มธุรกิจเพื่อลงทุน จัดสัดส่วนพอร์ตอย่างเหมาะสมเพื่อลดความผันผวน และบริหารจัดการด้วยเทคโนโลยีอัตโนมัติ ชูเงินลงทุนเพียง 100,000 บาท ก็เป็นเจ้าของกองทุนส่วนบุคคล ลงทุนในเมกะเทรนด์ของโลกได้ด้าน ตราวุทธิ์ซีอีโอ Jitta Wealth ย้ำการลงทุนมากกว่าหนึ่งเมกะเทรนด์โลกช่วยกระจายความเสี่ยงของเงินลงทุนในระยะยาว และไม่ทำให้นักลงทุนพลาดโอกาสทอง

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนจิตตะ เวลธ์ จำกัด หรือ Jitta Wealth สตาร์ทอัพWealthTech แรกของไทยที่ได้รับอนุญาตบริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคลจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)เปิดเผยว่า ภาวะตลาดหุ้นไทยชะลอตัวต่อเนื่อง และสถานการณ์ในประเทศที่ยังมีความไม่แน่นอนอยู่มาก ทำให้นักลงทุนขาดความเชื่อมั่น และมองหาช่องทางการลงทุนในต่างประเทศกันมากขึ้น โดยเฉพาะการลงทุนในธุรกิจใหม่ๆ ที่จะขึ้นมาเป็นผู้นำทิศทางโลกในอนาคต มีแนวโน้มเติบโตสูง ที่จะสร้างผลตอบแทนดีให้นักลงทุนได้ในระยะยาว หรือที่เรียกกันว่า ธุรกิจเมกะเทรนด์

เมกะเทรนด์ (Megatrend) หรือกระแสการเปลี่ยนแปลงระดับมหภาค ที่จะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม ธุรกิจ วัฒนธรรม และชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คน จึงกลายมาเป็นกระแสหลักของการลงทุนยุค New Normal อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เพื่อไม่ให้นักลงทุนพลาดโอกาสสร้างผลตอบแทนตามทิศทางการเปลี่ยนแปลงของเมกะเทรนด์โลก(Global Megatrend) Jitta Wealth จึงได้ค้นคว้าและรวบรวม 10 เมกะเทรนด์โลก ที่ทุกคนควรลงทุน ประกอบด้วย

        1) ธุรกิจสหรัฐอเมริกา ลงทุนในหุ้นของบริษัทสหรัฐฯ

         2) ธุรกิจอินเดีย ลงทุนในหุ้นของบริษัทอินเดีย

         3) ธุรกิจจีน ลงทุนในหุ้นของบริษัทจีน

         4) ธุรกิจสุขภาพ (Healthcare) ลงทุนในหุ้นของบริษัททั่วโลกที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับสุขภาพ เช่น บริษัทยา และผู้ผลิตเครื่องมือการแพทย์

        5) ธุรกิจหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ (AI) ลงทุนในหุ้นของบริษัททั่วโลกที่ได้ประโยชน์จากการเติบโตของนวัตกรรมหุ่นยนต์และ AI

        6) ธุรกิจคลาวด์ (Cloud) ลงทุนในหุ้นของบริษัทที่ทำธุรกิจกับเทคโนโลยีคลาวด์ ครอบคลุม SaaS PaaS และ IaaS

        7) ธุรกิจเทคโนโลยี (Technology) ลงทุนในหุ้นของบริษัททั่วโลกที่สร้างนวัตกรรมใหม่ๆ และเข้ามาเปลี่ยนแปลงสังคมในวงกว้าง

        8) ธุรกิจอีคอมเมิร์ซ (E-Commerce) ลงทุนในหุ้นของบริษัทค้าปลีกทั่วโลกที่มีรายได้หลักมาจากการค้าขายออนไลน์

        9) ธุรกิจเทคโนโลยีทางการเงิน (FinTech) ลงทุนในหุ้นของบริษัทที่เป็นผู้นำด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการเงินจากทั่วโลก และ

       10) ธุรกิจเกมและอีสปอร์ต (E-Sports) ลงทุนในหุ้นของบริษัทในวงการเกมและอีสปอร์ต เช่น ผู้ผลิต ผู้จัดจำหน่าย และผู้เผยแพร่เกม

 

นายตราวุทธิ์ เหลืองสมบูรณ์ CEO และผู้ร่วมก่อตั้ง Jitta Wealth กล่าวว่า ในยุค New Normal นี้ นักลงทุนต้องปรับกลยุทธ์ให้ทันสมัยมากขึ้น นอกจากการจัดสรรสินทรัพย์และกระจายความเสี่ยงลงทุนให้ทั่วโลกแล้ว นักลงทุนอาจพิจารณาเจาะกลุ่มลงทุนตามเมกะเทรนด์หลักๆ ของโลก เพื่อเพิ่มผลตอบแทนระยะยาวให้สูงขึ้นด้วย ซึ่ง 10 กลุ่มธุรกิจเมกะเทรนด์ที่ Jitta Wealth ได้รวบรวมมาให้นั้น ต่างเป็นเทรนด์ที่กำลังมาแรง โดยเฉพาะในช่วงวิกฤตโควิด 19 ที่ผ่านมา และคาดว่าจะกลายเป็นเสาหลักของโลกในอนาคต นักลงทุนที่ติดตามสถานการณ์โลก มีเมกะเทรนด์ที่ชื่นชอบในใจอยู่แล้ว และสามารถรับความเสี่ยงรายอุตสาหกรรมได้ การลงทุนตามเมกะเทรนด์ก็น่าจะเป็นกลยุทธ์ที่ช่วยเพิ่มผลตอบแทนระยะยาวให้สูงขึ้น อย่างไรก็ตาม การกระจายความเสี่ยงยังเป็นสิ่งสำคัญในโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว หากต้องการลงทุนตามเมกะเทรนด์แล้ว ก็ควรลงทุนมากกว่าหนึ่งเมกะเทรนด์ เพื่อเพิ่มเสถียรภาพให้พอร์ตลงทุนโดยรวม ไม่ผันผวนมากจนเกินไป” 

ทั้งนี้ Jitta Wealthเล็งเห็นว่า การลงทุนตามเมกะเทรนด์โลก จำเป็นต้องกระจายเงินลงทุนไปหลายๆ ประเทศ ทำให้ใช้เงินลงทุนเริ่มต้นสูง ค่าธรรมเนียมสูง  และขั้นตอนค่อนข้างยุ่งยาก จึงได้เปิดตัวกองทุนส่วนบุคคล Jitta Wealth Thematicให้นักลงทุนไทยได้ลงทุนในธุรกิจทั่วโลก ที่มีแนวโน้มเติบโตสูงตามเมกะเทรนด์ โดยนักลงทุนสามารถเลือกลงทุน (Mix & Match) ได้มากถึง 5 กลุ่มธุรกิจเมกะเทรนด์ในพอร์ตเดียว จาก 10 เมกะเทรนด์ที่ Jitta Wealth รวบรวมมาให้ โดยลงทุนผ่าน ETF ที่ดีที่สุดที่คัดสรรมาแล้ว ได้แก่

        - ธุรกิจสหรัฐฯลงทุนผ่านกองทุน Schwab U.S. Large-Cap ETF

        - ธุรกิจจีนลงทุนผ่านกองทุน iShares MSCI China ETF

        - ธุรกิจอินเดียลงทุนผ่านกองทุน WisdomTree India Earnings Fund ETF

        - ธุรกิจสุขภาพลงทุนผ่านกองทุน iShares Global Healthcare ETF

        - ธุรกิจหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ลงทุนผ่านกองทุน iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF

        - ธุรกิจคลาวด์ลงทุนผ่านกองทุน WisdomTree Cloud Computing Fund

        - ธุรกิจเทคโนโลยีลงทุนผ่านกองทุน iShares Exponential Technologies ETF

        - ธุรกิจอีคอมเมิร์ซลงทุนผ่านกองทุน ProShares Online Retail ETF

        - ธุรกิจเทคโนโลยีทางการเงินลงทุนผ่านกองทุน Global X FinTech ETF

        - ธุรกิจเกมและอีสปอร์ตลงทุนผ่านกองทุน Global X Video Games & E-sports ETF

เพื่อลดความผันผวนกองทุนส่วนบุคคล Jitta Wealth Thematicจะจัดสัดส่วนของแต่ละกลุ่มธุรกิจเมกะเทรนด์ที่นักลงทุนเลือกให้เหมาะสม และบริหารจัดการด้วยระบบระบบอัตโนมัติ (Automated Investing) ที่จะคอยดูแลปรับพอร์ตให้สัดส่วนสมดุลอยู่เสมอ เงินปันผลที่ได้จากการลงทุน ระบบก็จะนำไปลงทุนต่อให้อัตโนมัติ เปรียบเสมือนการให้เงินทำงานทันที อีกทั้งยังสามารถเพิ่มทุนหรือถอนเงินเมื่อใดก็ได้ ระบบจะคำนวณสัดส่วนพอร์ตให้นักลงทุนสะดวกสบายช่วยนักลงทุนรักษาวินัยการลงทุนที่ดี ทำให้พอร์ตเติบโตตามหลักการลงทุนที่ถูกต้องในระยะยาวได้ โดยเริ่มต้นลงทุนเพียง 100,000 บาทและมีค่าธรรมเนียมบริหารจัดการเพียง 0.5% ต่อปีเท่านั้น

กองทุนส่วนบุคคล Jitta Wealth Thematicเป็นทางเลือกการลงทุนตามเมกะเทรนด์แนวใหม่ที่ใครๆ ก็เข้าถึงได้ เพราะลงทุนเริ่มต้นเพียง 100,000 บาท แต่สามารถออกแบบพอร์ตกองทุนส่วนบุคคล(Private Fund) ลงทุนเฉพาะกลุ่มธุรกิจที่ตนเองเชื่อมั่น เพื่อสร้างผลตอบแทนระยะยาวอย่างที่ต้องการได้เลย ที่สำคัญคือ ไม่ต้องรักพี่เสียดายน้อง เพราะเลือกลงทุนได้ถึง 5 เมกะเทรนด์ในพอร์ตเดียว  ติดตามผลการลงทุนได้ทันที เพิ่มทุน ถอนทุน หรือ DCA ง่ายสะดวกสบายด้วยเทคโนโลยี และยังช่วยกระจายความเสี่ยง ลดความผันผวนของพอร์ตด้วยระบบการทำงานอัตโนมัติ ดังนั้นเมื่อลงทุนกับ Jitta Wealth Thematic แล้ว นักลงทุนจึงใช้ชีวิตได้เต็มที่รับมือยุค New Normal ได้อย่างสบายใจนายตราวุทธิ์ กล่าว

ผู้ที่สนใจลงทุนในกองทุนส่วนบุคคล Thematicของ Jitta Wealth สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่www.jittawealth.com/thematicหรือดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Jitta Wealth เพื่อเปิดบัญชีลงทุน ได้ทั้งระบบ iOS และ Android ที่http://bit.ly/jittawealth-thematic